• ALUKA’nın faaliyetlerinin,ürün ve hizmetlerinin çevresel yasal mevzuat ve şartlara uygun olmasını sağlamak ve sürekli iyileştirmek için çaba göstermek,
  • Çevre temizliğinin sürekli gelişimini sağlamaya yönelik çalışmalara katılmak,
  • Kurulmuş olan Çevre Yönetim Sisteminin etkin şekilde uygulanmasını sağlamak, yapılan faaliyetleri periyodik olarak gözden geçirmek,gerekli kaynakları tahsis etmek, sürekliliğini sağlamak,
  • Tüm Çalışanlarımızın ve etki edebileceğimiz kişi ve kuruluşların Çevre çalışmalarına katılımını sağlamak, çalışanlarımızı eğitmek ve bilinçlendirmek,
  • Enerji ve Tabii kaynaklarımızın korunmasına, verimli kullanılmasına yardımcı olmak,
  • ALUKA Ürün ve hizmetlerinin Çevre konusunda dünyamıza, insanlığa, ve ülkemize kazandıracağı avantajları her ortamda halka duyurmak.